skip to Main Content

Услови за користење
Ве молиме внимателно да ги прочитате правилата и условите, пред користење на Веб страницата. Ако пристапувате на веб страницата, ќе сметаме дека се сoгласувате со општите правила. Ако НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ со условите, Ве молиме, не пристапувајте на веб страницата. Условите се однесуваат за односот на од едната страна – MURANO ART (www.muranoart.mk) и корисниците на веб страната – од другата страна.

Општи правила и услови за користење www.muranoart.mk
За да се користи Веб страницата, Купувачот мора да има пристап до Интернет, директно или преку друг уред кој има пристап до Интернет. Купувачот исто така, треба да ги има сите потребни уреди за да пристапи на Интернет, вклучувајќи компјутер, модем или друг производ кој обезбедува пристап до Интернет. www.muranoart.mk само обезбедува информации на Веб страницата и не превзема никаква одговорност за нарушувањата или техничките проблеми (предизвикани од електронските апарати на корисникот) кои ја попречуваат употребата на Веб страницата.

Одговорности на Корисникот при регистрирање на www.muranoart.mk
Кога се користи Веб страница, Корисникот е обврзан да обезбеди точни, прецизни и целосни лични информации кога ќе го пополнува формуларот за регистрација. Во случај кога Корисникот ќе приложи лажни, неточни или некомплетни податоци, www.muranoart.mk го задржува правото да ги поништи и/или прекине информациите за неговата поштенска адреса и да го одбие неговиот пристап до дел или до сите услуги во иднина.

Back To Top